Profesní profil

O mě #


Studium jsem započal v roce 1994 na základní škole 1. máje v Hranicích, kde jsem po úspěšném složení přijímacích zkoušek od 3. třídy navštěvoval jazykovou školu. Prvním cizím jazykem byl jazyk anglický, od 6. třídy navíc i německý. Po dokončení povinné školní docházky jsem nastoupil na čtyřleté gymnázium v Hranicích s rozšířenou podporou vyuky cizích jazyků. Maturitní zkoušku (český jazyk, anglický jazyk, matematika a fyzika) jsem složil s vyznamenáním a po úspěšném složení přijímacích zkoušek byl přijat na bakalářské studium Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické, oboru Výpočetní technika. Po bakalářské státní závěrečné zkoušce, titul Bc., jsem po složení přijímacích zkoušek nastoupil na nenavazující magisterské studium na České vysoké učení technické v Praze, Fakultu informačních technologií, obor Webové inženýrství. Studium jsem ukončil v roce 2012 magisterskou státní závěrečnou zkouškou a získal titul Ing.

V IT oboru jsem začal pracovat při studiu v září 2010 na pozici webového vývojáře internetového obchodu společnosti Maxmetal s.r.o. Poté jsem nastoupil rovněž jako webový vývojář do společnosti SCA Morava s.r.o., pro kterou jsem vyvinul dva internetové obchody, jeden ve spolupráci s indickou společností Premiers Tea® Ltd. Pro bowlingový tým Ústavu tělesné výchovy a sportu Českého vysokého učení technického v Praze jsem během studia vytvořil webovou prezentaci. V červnu roku 2011 jsem nastoupil do společnosti Quanti s.r.o. na pozici softwarového vývojáře.

V Quanti vyvíjím především informační systémy, webové portály a mobilní aplikace. Z technologií používám především Grails framework (Java EE, Groovy, Spring, Hibernate), JavaScriptový AngularJS framework, PHP Nette framework, PhoneGap a Android. Podílím se rovněž na analýze a návrhu jednotlivých řešení stejně jako tvorbě manuálů a dokumentací. Občas se o své znalosti podělím formou školení či praktického workshopu.

Na podzim roku 2012 jsem se účastnil dvou soutěží ve vývoji mobilních aplikací. Získal jsem druhé místo ve finále celoevropské soutěže Vodafone Foundation Smart Accessibility 2012 a třetí místo v soutěži Samsung ČVUT eClub 2012. Od listopadu 2013 řídím projektové týmy, zajišťuji komunikaci s klienty a plánuji strategii vývoje.

Od roku 2014 jsem se stal společníkem společnosti a mám na starosti vedení vývoje Quanti produktů. Na podzim roku 2014 jsem se zapojil do programu Stáž pro mladé zájemce o zaměstnání příspěvkové organizace Fond dalšího vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí, v rámci něhož jsem připravoval stážistu na budoucí IT povolání.

V dubnu 2015 jsem se na pozici senior vývojáře zapojil do vývoje e-shopové platformy společné pro e-shopy BigBrands.cz, Prodeti.cz, Bambino.sk, Kolonial.cz a dalších v rámci E-commerce Holdingu.

Ve volném čase se věnuji hře sportovního bowlingu v pražských ligách v rámci bowlingového klubu ČVUT, který jsem během studia spoluzaložil. Rád hraji volejbal, jezdím na kole plavu, posiluji a cestuji. Jsem tak trochu perfekcionista a velmi mi záleží na kolektivu lidí, s kterými trávím čas. Rád spolupracuji s lidmi, kteří jsou profesionálové ve svém oboru. Věřím, že všeho lze dosáhnout, pokud existuje nezlomitelná lidská vůle.


Vzdělání #


Období: 2010 - 2012
Zaměření: Webové a softwarové inženýrství
Diplomová práce: Návrh a implementace systému správy majetku a cafeterie
Ukončeno státní závěrečnou zkouškou, titul Ing.


České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Období: 2007 - 2010
Zaměření: Výpočetní technika
Diplomová práce: Automatický přihazovací systém na e-bay.com
Ukončeno státní závěrečnou zkouškou, titul Bc.


Gymnázium Hranice

STUDIUM S ROZŠÍŘENOU PODPOROU VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

Období: 2003 - 2007
Ukončeno maturitní zkouškou

Jazyky #


Mateřský jazyk: Český jazyk

 • Anglický jazyk:
  • čtení: výborně
  • psaní: dobře
  • mluvený projev: dobře
 • Německý jazyk:
  • čtení: dobře
  • psaní: dobře
  • mluvený projev: dobře
 • Ruský jazyk:
  • pasivně, znalost ruské azbuky

Kurzy #


 • Řidičský průkaz skupiny B

Pracovní zkušenosti #


2010 - současnost

Senior vývojář

E-commerce Holding, a.s.

Duben 2015 - současnost

Odpovědnost za vývoj e-shopové platformy.

Pracovní náplň:

 • Vývoj e-shopové platformy

Projektový & produktový manažer

Quanti s.r.o.

Listopad 2013 - současnost

Odpovědnost za vedení vývojových týmů, komunikaci s klienty a strategii vývoje projektů.

Pracovní náplň:

 • Řízení projektových týmů
 • Komunikace s klienty
 • Zodpovědnost za strategii vývoje produktů
 • Stanovení časových odhadů a harmonogramů
 • Stanovení finanční náročnosti projektu
 • Analýza vhodných technologií pro projekty
Logo Fondu dalšího vzdělávání

Odpovědnost za mentoring stážisty v následujících oblastech:

 • Užívání HTML a XML jazyků pro tvorbu a rozvoj webových aplikací.
 • Užívání technologie JavaScript v prostředí webových prezentací.
 • Tvorba a užívání základních datových struktur a modelů.
 • Seznamování se s koncepcí modelů Klient-Server a Model-View-Controller.
 • Seznamování se s programovacími jazyky PHP a Java.
 • Seznamování se s databázovým jazykem SQL.

Senior vývojář

Quanti s.r.o.

Červen 2011 - současnost
Logo Quanti s.r.o.

Odpovědnost za vývoj webových portálů, mobilních aplikací a informačních systémů.

Pracovní náplň:

 • Analýza, návrh a vývoj webových portálů
 • Analýza, návrh a vývoj mobilních aplikací
 • Analýza, návrh a vývoj informačních systémů
 • Oprava problémů, zlepšování existujících řešení
 • Zpracování a tvorba dokumentace
 • Tvorba prezentací, školení a workshopů
2010 - 2011

Webový vývojář

Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT

Únor 2011 - duben 2011

Odpovědnost za vývoj webového portálu pro .

Pracovní náplň:

 • Vývoj webového portálu
Logo ČVUT

Webový vývojář

Premier's s.r.o.

Listopad 2010 - březen 2011
Logo Premier's s.r.o.

Odpovědnost za vývoj webového portálu ve spolupráci s Indickou společností Premiers Tea® Ltd.

Pracovní náplň:

 • Vývoj webového portálu
 • Komunikace s indickými partnery
 • Konzultace technických řešení

Webový vývojář

SCA Morava s.r.o.

Listopad 2010 - březen 2011
Logo Cafe Majada

Odpovědnost za vývoj webového portálu společnosti.

Pracovní náplň:

 • Vývoj webového portálu
 • Konzultace technických řešení
2010

Webový vývojář

Maxmetal s.r.o.

Září 2010 - listopad 2010

Odpovědnost za rozvoj webového portálu, technické infrastruktury a marketingovou propagaci společnosti.

Pracovní náplň:

 • Vývoj a editace obsahu webového portálu
 • Tvorba marketingových materiálů společnosti
 • Konfigurace technické infrastruktury

Soutěže #


Finalista celoevropské soutěže Vodafone Foundation Smart Accessibility 2012

Kategorie: Independent living
Android aplikace: HearingAid
Ocenění: 2. místo


Finalista soutěže Samsung ČVUT eClub 2012

Kategorie: Note - Android aplikace využívající vý́hody S-Pen
Android aplikace: EasyColoring
Ocenění: 3. místo

Mentoring #


Fond dalšího vzdělávání Ministerstva práce a sociálních věcí

Období: říjen - prosinec 2014
Odpovědnost:
 • Užívání HTML a XML jazyků pro tvorbu a rozvoj webových aplikací.
 • Užívání technologie JavaScript v prostředí webových prezentací.
 • Tvorba a užívání základních datových struktur a modelů.
 • Seznamování se s koncepcí modelů Klient-Server a Model-View-Controller.
 • Seznamování se s programovacími jazyky PHP a Java.
 • Seznamování se s databázovým jazykem SQL.

Školení & workshopy #


Školitel AngularJS frameworku

QUANTI s.r.o.

Období: březen 2014
Odpovědnost: Školení a workshop AngularJS frameworku pro společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s.


Školitel Nette frameworku

QUANTI s.r.o.

Období: únor 2014
Odpovědnost: Školení a workshop Nette frameworku pro společnost Quanti s.r.o.


Školitel Grails frameworku

QUANTI s.r.o.

Období: červenec 2012
Odpovědnost: Školení a workshop Grails frameworku pro společnost Senman s.r.o.


Technické dovednosti #


V současné době zastávám ve společnosti Quanti s.r.o. dvě role. Pozici senior vývojáře informačních systémů, webových a mobilních aplikací a pozici projektového a produktového manažera. Níže popisuji technologie a nástroje, které používám ve své činnosti a s kterými mám praktické zkušenosti a znalosti.Projektový a produktový manažer

Při analýze projektu používám UML, BPMN a myšlenkové mapy. Pro tvorbu dokumentů TEX či kancelářský balík Office. Pro řízení projektových týmů, komunikaci a utříbení myšlenek pak různé webové aplikace.

Modelování:
 • UML
 • BPMN
 • Mind mapy (XMind)
Tvorba dokumentů:
 • TEX
 • Office
Manažerské aplikace:
 • Jira
 • Confluence
 • TeamCity
 • Zimbra
 • Evernote
 • BaseCamp
 • LucidChart
Ostatní:
 • Gimp, Photoshop
 • AutoCAD
 • Maple

Senior vývojář

Vyvíjím převážně v programovacím jazyce Java, Groovy, PHP, JavaScript a proprietárním software SAP UI5, mobilní aplikace pro OS Android a multiplatformní ve PhoneGAPu. Mám zkušenosti s používáním jak relačních tak NoSQL databází.

Programovací jazyky:
 • Java EE, Groovy, PHP, SQL, HTML, JavaScript, CSS, Less
Frameworky:
 • AngularJS (JavaScript)
 • Grails (Java EE, Groovy, Spring, Hibernate, Maven)
 • Nette (PHP)
 • SAP UI5
Mobilní vývoj:
 • Android
 • PhoneGAP
 • Roboguice
Databáze:
 • Couchbase, MongoDB
 • MySQL, MariaDB
 • PostgreSQL
Knihovny:
 • HTML šablonovací enginy: Smarty, Latte
 • JavaScript: jQuery + UI, MomentJS, UnderscoreJS, Flot
 • CSS: Twitter Bootstrap, Metro UI
 • DB/ORM vrstvy: Dibi, Propel ORM
Operační systémy:
 • Linux, Windows, Mac
Vývojová prostředí:
 • IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans
Verzování:
 • GIT, SVN
Virtualizace:
 • VMWare, VirtualBox
Shell:
 • Bash