NetStar RM & CCS

 • Screenshot aplikace

  Screenshot aplikace

 • Screenshot aplikace

  Screenshot aplikace

 • Screenshot aplikace

  Screenshot aplikace

 • Screenshot aplikace

  Screenshot aplikace


Stránka projektu

N NetStar je komplexní VoIP ústředna pro společnost 2N telekomikace a.s., která se skládá ze tří částí. Serveru implementovaném v Java EE frameworku Grails, webového kontaktního centra a nahrávacího systému implementovaných v JavaScriptovém frameworku AngularJS. NetStar umožňuje pracovat jak s jednoduchými telefonními hovory, tak i s videokonfe­rencemi. Telefonní i videohovory je možné automaticky nahrávat pomocí Record Manageru a veškeré události snadno spravovat přes Contact Center. Díky monitoringu je vždy k dispozici přehled o hovorech čekajících na odbavení, podrobné statistiky hovorů, a informace o spolehlivosti plnění služeb (SLA).


Poslední projekty

Screenshot aplikace

Cafeteria

Cafeteria je interní webový portál společnosti Quanti s.r.o. pro správu a distribuci firemních benefitů formou eshopu implementován v Java EE frameworku Grails. Společnost administruje celý systém a využívá ke správě vlastního majetku.

Screenshot aplikace

DEM

DEM (Deus Ex Machina) je middleware REST API společnosti E-commerce holding, a.s., který slouží jako prostředník ke komunikaci jednotlivých e-shopů s různými logistickými partnery. Zároveň obsahuje clearingové centrum pro správu financí. K dispozici je rovněž webové administrační rozhraní v JavaSriptovém frameworku AngularJS, které umožňuje kompletní správu objednávek, e-shopů a jejich uživatelů, plateb, reportů a dalších.

Screenshot aplikace

IPPDU

IPPDU je hardwarový produkt společnosti Quanti s.r.o., pro který byl vytvořeno webové administrační rozhraní v JavaSriptovém frameworku AngularJS. Administrační rozhranní umožňuje kompletní správu zařízení, konfiguraci uživatelů, zásuvek, sítě, watchdogů a dalších.