NetStar RM & CCS

 • Screenshot aplikace

  Screenshot aplikace

 • Screenshot aplikace

  Screenshot aplikace

 • Screenshot aplikace

  Screenshot aplikace

 • Screenshot aplikace

  Screenshot aplikace


Stránka projektu

N NetStar je komplexní VoIP ústředna pro společnost 2N telekomikace a.s., která se skládá ze tří částí. Serveru implementovaném v Java EE frameworku Grails, webového kontaktního centra a nahrávacího systému implementovaných v JavaScriptovém frameworku AngularJS. NetStar umožňuje pracovat jak s jednoduchými telefonními hovory, tak i s videokonfe­rencemi. Telefonní i videohovory je možné automaticky nahrávat pomocí Record Manageru a veškeré události snadno spravovat přes Contact Center. Díky monitoringu je vždy k dispozici přehled o hovorech čekajících na odbavení, podrobné statistiky hovorů, a informace o spolehlivosti plnění služeb (SLA).


Poslední projekty

Screenshot aplikace

Limal

Limal s.r.o. je společnost zajišťující logistiku pro eshopy sporty.cz, snowboards.cz a další. V rámci napojení na jejich systém bylo vytvořeno REST API v Java EE frameworku Grails umožňující obousměrnou komunikaci mezi API eshopů a systémem Limalu.

Screenshot aplikace

Cafeteria

Cafeteria je interní webový portál společnosti Quanti s.r.o. pro správu a distribuci firemních benefitů formou eshopu implementován v Java EE frameworku Grails. Společnost administruje celý systém a využívá ke správě vlastního majetku.

Screenshot aplikace

IPPDU

IPPDU je hardwarový produkt společnosti Quanti s.r.o., pro který byl vytvořeno webové administrační rozhraní v JavaSriptovém frameworku AngularJS. Administrační rozhranní umožňuje kompletní správu zařízení, konfiguraci uživatelů, zásuvek, sítě, watchdogů a dalších.