Limal

  • Screenshot aplikace

    Screenshot aplikace

  • Screenshot aplikace

    Screenshot aplikace


  • Tag: Interní systémy
  • Klient: Limal s.r.o.
  • Datum: Březen 2014
Stránka projektu

L Limal s.r.o. je společnost zajišťující logistiku pro eshopy E-commerce holdingu jako je kupř. sporty.cz, snowboards.cz a další. V rámci napojení na jejich systém bylo vytvořeno REST API v Java EE frameworku Grails umožňující obousměrnou komunikaci mezi API eshopů a systémem Limalu.

Z hlediska implementace jsem měl na starosti návrh a vývoj REST API spolu s vedením vývoje Limal systému včetně zajištění funkcí potřebných pro eshopy jako je např. napojení na UPS, DPD, tisk štítků na TSPL tiskárnách a dalších.


Poslední projekty

Promo web screenshot

Duplex Player

DuplexPlayer je výkonný video přehrávač virtuální reality schopný přehrát videz až do rozlišení 16K. Podporuje paralelně několik video vstupů a video a autido výstupů. Mezi pokročilé vlastnosti přehrávače patří 3D mapování na kostku, kouli a válec, umí vkládat VR titulky a umožňuje horizontální a vertikální kompenzaci oční vady. Přehrávač je optimalizován pro 64 bitové operační systémy. Využívá OpenGL, OpenAL a FFMPEG. Grafické uživatelské rozhranní je postaveno na Qt frameworku.

Screenshot aplikace

Cafeteria

Cafeteria je interní webový portál společnosti Quanti s.r.o. pro správu a distribuci firemních benefitů formou eshopu implementován v Java EE frameworku Grails. Společnost administruje celý systém a využívá ke správě vlastního majetku.

Screenshot aplikace

IPPDU

IPPDU je hardwarový produkt společnosti Quanti s.r.o., pro který byl vytvořeno webové administrační rozhraní v JavaSriptovém frameworku AngularJS. Administrační rozhranní umožňuje kompletní správu zařízení, konfiguraci uživatelů, zásuvek, sítě, watchdogů a dalších.