Limal

  • Screenshot aplikace

    Screenshot aplikace

  • Screenshot aplikace

    Screenshot aplikace


  • Tag: Interní systémy
  • Klient: Limal s.r.o.
  • Datum: Březen 2014
Stránka projektu

L Limal s.r.o. je společnost zajišťující logistiku pro eshopy E-commerce holdingu jako je kupř. sporty.cz, snowboards.cz a další. V rámci napojení na jejich systém bylo vytvořeno REST API v Java EE frameworku Grails umožňující obousměrnou komunikaci mezi API eshopů a systémem Limalu.

Z hlediska implementace jsem měl na starosti návrh a vývoj REST API spolu s vedením vývoje Limal systému včetně zajištění funkcí potřebných pro eshopy jako je např. napojení na UPS, DPD, tisk štítků na TSPL tiskárnách a dalších.


Poslední projekty

Screenshot aplikace

Cafeteria

Cafeteria je interní webový portál společnosti Quanti s.r.o. pro správu a distribuci firemních benefitů formou eshopu implementován v Java EE frameworku Grails. Společnost administruje celý systém a využívá ke správě vlastního majetku.

Screenshot aplikace

SAP UI5

SAP UI5 je webová responzivní aplikace pro správu objednávek jednotlivých eshopů E-commerce holdingu implementována v proprietárním SAP UI5 frameworku. Aplikace se připojuje díky servisní vrstvě implementované v AngularJS frameworku k REST API middlewaru.

Screenshot aplikace

DEM

DEM (Deus Ex Machina) je middleware REST API společnosti E-commerce holding, a.s., který slouží jako prostředník ke komunikaci jednotlivých e-shopů s různými logistickými partnery. Zároveň obsahuje clearingové centrum pro správu financí. K dispozici je rovněž webové administrační rozhraní v JavaSriptovém frameworku AngularJS, které umožňuje kompletní správu objednávek, e-shopů a jejich uživatelů, plateb, reportů a dalších.