Diplomová práce

 • Screenshot aplikace

  Screenshot aplikace

 • Screenshot aplikace

  Screenshot aplikace

 • Screenshot aplikace

  Screenshot aplikace


 • Tag: Závěrečné práce
 • Klient: ČVUT v Praze
 • Datum: Listopad 2011
Stránka projektu

D Podstatou a cílem diplomové práce bylo navrhnout a implementovat systém správy majetku a cafeterie pro společnost Quanti s.r.o.. Výsledkem je webová aplikace s grafickým uživatelským rozhraním vytvořená v programovacím jazyce Java EE (konkrétně Grails frameworku), ve které registrovaní uživatelé mohou nakupovat zaměstnanecké bonusy. Společnosti jes umožněno celý systém administrovat a navíc využívat ke správě vlastního majetku. Součástí práce je také rešerše existujících aplikací zabývajících se správou majetku a cafeteria systémy.

Autentikace a autorizace uživatelů probíhá vůči LDAPu (Lightweight Directory Access Protocol). Pro zobrazování dat v podobě tabulkových výpisů je použito rozšíření jQuery Grid, kdy data jsou načítána pomocí technologie AJAX. Při vývoji bylo přispíváno do vývoje knihovny na generování QR kódů pull requesty v GitHubu. Text práce stejně jako prezentace je vytvořen v typovacím jazyce Latex, citace v Bibtext.


Poslední projekty

Screenshot aplikace

Bakalářská práce

Podstatou a cílem práce bylo navrhnout a implementovat automatický přihazovací program pro aukční portál e-bay.com.